Hogy vállalkozása fölött
ne gyülekezzenek a viharfelhõk . . .